Betfor® är ett nära nog idealiskt fodermedel till mjölkkor och köttdjur. Genom att merparten av energin kommer ifrån den speciella betfibern, som utgörs av lättsmält fiber, kan man betrakta Betfor® som det perfekta grovfodret i kraftfoderform.

Betfor® är lika lätthanterligt som kraftfoder, samtidigt som det har nästan alla grovfodrets fördelar. Det fermenteras inte för fort i vommen utan ger en balanserad fodersmältning, samtidigt som det är lika energirikt som många kraftfoder. Genom att Betfor® håller en anpassad sockerhalt på 10,5% har näringsvärdet ytterligare förbättrats.

Fritt från stärkelse ger bättre energi

Energin i Betfor® frigörs i en gynnsammare takt än energin i stärkelse. Det leder till stabilare pH i vommen. För högmjölkare och gödtjurar, som kräver höga kraftfodergivor, är detta särskilt viktigt. Det är detta förhållande som lett fram till att dagens kraftfoder innehåller väsentligt högre halter av Betfor® och betfiber jämfört med tidigare. Det är i själva verket tack vare betfibern, som man idag kan ge upp till 16 kg kraftfoder, utan att djurhälsan störs. Det är i detta sammanhang viktigt att tänka på, att inte bara spannmål, utan även ärtor, innehåller stora mängder stärkelse. Vid behov av höga kraftfodergivor är det mycket lämpligt att ersätta de sista kilona spannmål eller ärtor med Betfor®.

Betfor® har hög smaklighet

Betfor® har en dokumenterat hög smaklighet. Det gör Betfor® till en populär komponent i de kommersiella högmjölkarfodren, där det är av yttersta vikt, att korna vill äta stora mänger av fodret. På flera håll tillämpas också det gamla knepet att erbjuda Betfor® till kor, som av olika anledningar har en svag konsumtion på grund av störningar.

Produktfakta för Betfor®

Betfor® är ett högkvalitativt fodermedel bestående av torkad betfiber och melass. Betfor® är unikt genom att det innehåller mycket fiber med både hög och snabb smältbarhet. Betfor® är dessutom smakligt och gynnar hög konsumtion.

Användning och tillverkning av Betfor®

Betfor® används som foderråvara av foderindustrin och som foder vid utfodring av idisslare, hästar, får och svin. Vid utfodring till hästar måste Betfor® blötläggas. Betfor® kan även användas som ensileringsmedel vid låga ts-halter. Betfor® tillverkas under betkampanjen september – januari. Tillverkning sker vid landets enda betsockerbruk, Örtofta sockerbruk. Produkten finns tillgänglig hela året.

Lagring och hantering av Betfor®

Betfor® ska lagras fuktfritt. Den relativa fuktigheten bör understiga 65 % och ventilationen ska vara god. Pallsatt vara bör inte lagras mer än två pallar högt. Lagring av pelletter kan ske antingen i silo eller planlager. Sker lagring i silo måste Betfor® tas ut med jämna mellanrum för att inte orsaka hängningar i silon. Det är viktigt att förvaringsplatsen är torr.

Utseende och hållbarhet

Betfor® finns i form av snitsel och pelletter. Betfor® är en naturprodukt – färg och struktur på snitsel kan variera år från år. Näringsinnehållet är dock alltid detsamma. Betfor® har lång hållbarhet och kan lagras under lång tid utan att näringsinnehållet förändras.

Sortiment

Betfor® finns i snitsel med 15 kg säckvikt samt som 6-8 mm pelletter i 30 kg säck och i bulk.