Tack vare sin smala nos och kluvna överläpp har får möjlighet att beta nära marken och bara välja ut den smakligaste delen av betet. Får väljer naturligt foder, och bara det bästa är gott nog. Betfor® är ett idealiskt fodermedel till får. Genom att merparten av energin kommer från den speciella betfibern, som utgörs av lättsmält fiber, kan man betrakta Betfor® som det perfekta grovfodret i kraftfoderform.

Det är lika lätthanterligt som kraftfoder, samtidigt som det har nästan alla grovfodrets fördelar. Det omsättes i lagom takt i vommen vilket medverkar till ett jämnt näringsupptag, samtidigt som det är lika energirikt som många kraftfoder.

Betfor® karaktäriseras av:

  • Högt innehåll av smältbar fiber och energi
  • Hög koncentrationsgrad – Rätt näringsmässig sammansättning
  • Hög smaklighet – Betfor®

Användning och tillverkning

Betfor® används som foderråvara av foderindustrin och som foder vid utfodring av idisslare, hästar, får och svin. Vid utfodring till hästar måste Betfor® blötläggas. Betfor® kan även användas som ensileringsmedel. Betfor® tillverkas under betkampanjen september – januari. Tillverkning sker vid Örtofta sockerbruk. Produkten finns tillgänglig hela året.

Lagring och hantering

Betfor® ska lagras fuktfritt. Den relativa fuktigheten bör understiga 65 % och ventilationen ska vara god. Pallsatt vara bör inte lagras mer än två pallar högt. Lagring av pelletter kan ske antingen i silo eller planlager. Sker lagring i silo måste Betfor® tas ut med jämna mellanrum för att inte orsaka hängningar i silon. Det är viktigt att förvaringsplatsen är torr.

Utseende och hållbarhet

Betfor® finns i form av snitsel och pelletter. Betfor® är en naturprodukt – färg och struktur på snitsel kan alltså variera något beroende på tillverkningsort. Näringsinnehållet är dock alltid detsamma. Betfor® har lång hållbarhet och kan lagras under lång tid utan att näringsinnehållet förändras.

Sortiment

Betfor® finns i snitsel med 15 kg säckvikt samt som 6 mm pelletter i 40 kg säck och i bulk.

Inför betäckningssäsongen

En tacka i stigande hull får den högsta fruktsamheten. Fruktsamheten är en av de viktigaste grundstenarna för en lönsam lammköttsproduktion. Spannmål kombinerat med Betfor® ger tackan goda förutsättningar att avge många ägg vid brunsten.

Rekommenderad giva:

0,1 kg Betfor® per tacka och dag ca 3 veckor före betäckningsperiodens start och under densamma.

Högdräktiga tackor

Mot slutet av dräktigheten begränsas tackans vomutrymme av de allt större fostren. Detta gör att hennes foderstat måste bli mer och mer koncentrerad. Samtidigt som hon förser fostren med näring måste hon vidmakthålla ett bra hull på sig själv för att klara sig igenom en problemfri lammning följt av en snabb övergång till digivning. Detta kräver en balanserad utfodring.

Om man misslyckas visar sig detta i energibrist/foderleda i samband med lammningen. Detta kan behandlas med blodsockerhöjande medel, men ger merarbete för producenten och minskad produktion hos tackan.

Rekommenderad giva:

0,1 kg Betfor® per tacka och dag ca 3 veckor före lammning t o m 1 vecka efter lammning.

Tillskottsutfodring av lamm

Lönsam lammköttsproduktion kräver god kontroll och tillväxt på lammen ända fram till slakt. Många gånger räcker inte det avtagande betet på sensommaren för att vidmakthålla tillväxten, utan någon typ av tillskott behövs. Lammen (vid denna tid avvanda från tackorna) har dock ingen vana att söka sig till foder så det man erbjuder dem måste vara smakligt. Helst bör några får också finnas med i lammgruppen för att visa att kraftfodret är gott!

Rekommenderad giva:

0,1 kg Betfor® per lamm och dag. Betfor® kompletteras efterhand med spannmål till en total daglig giva på 0,3 – 0,4 kg kraftfoder per dag.