Ensilering har numera övertagit höberedning som den vanligaste metoden för att konservera vallfoder till vinterfoder. Ensilering sker antingen i paket (rund- eller fyrkantsbalar), i plansilo eller i tornsilo.

Förutom att ensilering medför ett mindre väderberoende än höberedning har det ofta visat sig, att ensilage kan ge en högre mjölkproduktion.

Så fungerar ensilering

Ensilering är en konservering, som bygger på att man utestänger luftens syre, och att pH-värdet sänks med hjälp av mjölksyra, som bildas av bakterier som finns naturligt i fodret.

Bakteriefloran i grönmassan är stor, men genom att utestänga luften gynnas just de mjölksyraproducerande bakterierna. När dessa tillväxer ökar mjölksyrahalten i materialet och pH sjunker. En efter en blir alla andra bakterier hämmade, och till sist slutar till och med de mjölksyrebildande bakterierna att växa.

Det är inte alltid ensileringen går som man avser. Grödan kan vara för våt, så att andra bakterier gynnas. Det kan finnas för lite näring (socker) i grödan, för att rätt sorts bakterier ska tillväxa. Grödan kan vara för dåligt packad, så att det finns för mycket luft kvar i silon. För att stimulera ensileringen rekommenderas alltid i första hand, att se till att grödan packas väl, så luften trängs ut, samt att behållaren är lufttät. Det har även utvecklats ett stort antal tillsatsmedel för att stimulera processen.