Betfor® är en utmärkt produkt att tillföra grönmassa med hög vattenhalt för att förbättra förutsättningarna för ensileringen. Betfor® består av ca 70% betfiber och 30% melass och har en sockerhalt på ca 20%.

Betfor® tillför näring i form av socker, samtidigt som befibern har stor förmåga att absorbera pressvatten. Bäst lämpar sig Betfor® i icke pelletterad form, då den fördelar sig bättre än pelletterad vara i grönmassan, men även pelletterad Betfor® går utmärkt, om inblandningen är god.

Socker och mjölksyra

I det fall grödan fortfarande har en hög vattenhalt, är det således positivt att kunna tillföra näring, socker, så de mjölksyrabildande bakterierna kan utvecklas. I en våt gröda krävs, att det bildas en större mängd mjölksyra för att sänka pH till en tillräckligt låg nivå. Genom att sockertillsatsen via Betfor® dessutom är kombinerad med den uppsugande och vattenhållande betfibern, stannar sockret kvar i grödan och rinner inte bort med pressvattnet. Detta blir fallet, om man tillsätter till exempel melass till en våt gröda, som avger mycket pressvatten.

Betfor® i grönmassa

Funktionen av Betfor® i grönmassa är främst som en tillsats av näring. Våta grödor, som är mycket lite eller inte alls förtorkade, har på grund av sin höga vattenhalt ofta brist på socker. Det är sockrets koncentration i grödans våtvikt, som är av betydelse för ensileringsresultatet. Sockerhalten stiger, när grödan torkar, och koncentrationen i det vatten som finns kvar stiger därmed.

Hög vattenhalt i grödan

Olika grödor har olika naturligt förekommande sockerhalt. Klöver och lucern har vanligen betydligt lägre sockerhalt än gräs. Betfor® är därför särskilt lämpligt att användas till grönmassa, där inslaget av klöver eller lucern är stor, och vattenhalten tillika är hög.

Rekommenderad inblandning

Grönmassans torrsubstans %
Grönmassans torrsubstans % Mängd Betfor® kg/ton grönmassa
22-25 20
19-22 25
15-19 35