Melass används som foderråvara och som enskilt foder vid utfodring av idisslare, häst och svin. Den förbättrar smaken och har dietisk verkan.

Melass är också ett bra bindemedel vid pellettering och binder dessutom damm. Melass används även som ensileringsmedel och som substrat vid bioteknisk produktion. Melass tillverkas under betkampanjen september – december. Tillverkning sker vid Örtofta sockerbruk. Produkten finns tillgänglig hela året. Melass ökar foderstatens energiinnehåll och smaklighet samt binder damm och foderpartiklar.

Energirikt flytande sockerfodermedel

Blandad i dricksvatten kan melass bidra till ökad smaklighet. Den utjämnar också smakskillnader i dricksvatten från olika källor, vilket kan ha stor betydelse till exempel då man vill tillföra en tävlingshäst vätska mellan svettdrivande prestationer. Så används melass till hästar som tävlar i distansritt.

Melass i foderstaten

Melass ska ges tillsammans med havre och hö. Normal giva är 0,3 – 0,5 kg/dag, gärna uppdelat på ett par utfodringstillfällen. Melass ingår i de flesta färdigfoder, och används bland annat för smakligheten, energivärdet och förmågan att sammanbinda de olika komponenterna i foderblandningen. Melass har en hög halt av lättsmält energi, och ger i måttlig mängd en gynnsam dietisk effekt. I ren eller utspädd form kan den också strilas över fodret och verka aptitretande på fodertrötta hästar.

Lagring, hantering och hållbarhet av melass

Allt fler köper melass i bulk, eftersom den är både billigare och lättare att hantera. Melass bör förvaras vid tillräckligt hög temperatur för att den ska hållas lättflytande. Alternativt kan behållaren värmas upp till ca 35 grader.

Vid bulkköp är det viktigt att redan från början tänka på att tanken har tillräcklig volym för att räcka till en eventuell utökning av verksamheten. Melass går bra att lagra och påverkas normalt inte av en längre tids förvaring så länge den inte späds ut.