Betfor är sedan länge ett begrepp bland landets hästägare. I stort sett alla landets hästar konsumerar Betfor, antingen utfodrat direkt eller ingående i annat kraftfoder. Betfor innehåller nu mer betfiber an någonsin tidigare.

Hästen tillförs energi i en skonsam och smaklig form – och får dessutom effektiv hjälp att bevara sin vätskebalans och en störningsfri fodersmältning. Betfor verkar nämligen på flera sätt – det stärker prestationsförmågan och ökar välbefinnandet.

Betfor® består av ca. 90% torkad betfiber och ca 10% melass med ett naturligt innehåll av mineraler och vitaminer. Betfor® har funnits i mer än 70 år och i takt med att hästsporten har vuxit har allt fler upptäckt att ett tillskott av Betfor® får hästen att både prestera och må bättre.

Utseende och hållbarhet

Betfor® finns i form av snitsel och pelletter. Betfor® är en naturprodukt – färg och struktur på snitsel kan alltså variera något mellan åren. Näringsinnehållet är dock alltid detsamma. Betfor® har lång hållbarhet och kan lagras under lång tid utan att näringsinnehållet förändras.

Användning och tillverkning av Betfor®

Betfor® används som foderråvara av foderindustrin och som foder vid utfodring av idisslare, hästar, får och svin. Vid utfodring till hästar måste Betfor® blötläggas. Betfor® kan även användas som ensileringsmedel. Betfor® tillverkas under betkampanjen september – januari. Tillverkning sker vid Örtofta sockerbruk. Produkten finns tillgänglig hela året.

Lagring och hantering

Betfor® ska lagras fuktfritt. Den relativa fuktigheten bör understiga 65 % och ventilationen ska vara god. Pallsatt vara bör inte lagras mer än två pallar högt. Lagring av pelletter kan ske antingen i silo eller planlager. Sker lagring i silo måste Betfor® tas ut med jämna mellanrum för att inte orsaka hängningar i silon. Det är viktigt att förvaringsplatsen är torr. Genom att Betfor® numera innehåller mindre melass är benägenheten att klumpa ihop mindre.

Sortiment

Betfor® finns i snitsel med 15 kg säckvikt samt som 6-8 mm pelletter i 30 kg säck och i bulk.