Socker i fodermedel förekommer framförallt i melass och andra produkter, som kommer från tillverkning av livsmedelsprodukter.

Förutom betmelass förekommer rörsockermelass. Det som framförallt skiljer dem åt, är att betsockermelass, förutom socker, även håller en relativt hög råproteinhalt, medan rörsockermelassens proteinhalt är betydligt lägre.

Fiber och socker

Kolhydrater är den viktigaste organiska komponenten på jorden. Kolhydrater är också den viktigaste energikällan för idisslarnas vommikrober. Strukturen hos olika kolhydrater och deras funktion varierar kraftigt alltifrån lagringskolhydrater, som vi känner som socker till strukturkolhydrater som utgör växternas cellväggar. Sockerbetan tillhör en av växtrikets effektivare energiproducenter. Ur ett hektar sockerbetor kan produceras 2,5 ton cellväggar och 7 ton socker.

Socker – snabb energi

Socker är liksom betfiber en kolhydrat. Till skillnad från de strukturella kolhydraterna, som består av långa kedjor av polysackarider, är sockerarterna korta monosackarider, disackarider eller ibland även lite längre oligosackarider. Dessa är så kallade lagringskolhydrater och finns inne i cellerna. Dessa kolhydrater är, efter det att växtcellerna sprängts, mycket lättlösliga och snabbt tillgängliga för nedbrytning i djurets mage. Den vanligaste sockerarten i sockerbetsprodukter är disackariden sackaros. Den består av en glukos- och en fruktosmolekyl och odlas naturligtvis främst för tillverkning av vanligt strösocker.

Det är framförallt melass och andra produkter, som kommer från tillverkningen av livsmedelsprodukter, som bestämmer sockerhalten i fodermedel. Andra källor till socker är gräs och hö, som kan innehålla över 10% socker. På sina håll förekommer även odling av fodersockerbetor och sockerbetor för direkt utfodring. Även morötter är rotfrukter, som innehåller höga halter av socker.

Fiber i fodermedel

Användningen av sockerbetsfiber i fodermedel till idisslare har ökat kraftigt under de senaste åren. Orsaken är den ökade kunskapen om fiberns betydelse för vomfunktionen. Det har lett till insikten, att lättsmält betfiber utgör ett välbalanserat foder i mellanskiktet mellan den mycket koncentrerade stärkelsen i spannmålskärnan och den svårsmälta fibern i vallfoder och spannmålsskal

Så fungerar det med fiber

Fiber utgörs främst av strukturella kolhydrater i växter. De kallas även cellväggar och är, som namnet antyder, det som ger struktur och som ger växterna dess form och styrka, helt enkelt dess fysikaliska stomme.

Cellulosa och hemicellulosa är benämningar på de kolhydrater, polysackarider, som utgör huvuddelen av fiber. Även pektin är emellertid en polysackarid, som klassas som fiber, trots att pektin inte har samma fysikaliska karaktär.

Förutom att ge form och stadga till växten används fiber för att bygga transportkanaler för vatten och näring i växten. Fiberhalten i många av våra vanliga fodermedel till kor är stor. Gräs i olika former består till mellan 50 och 75 % av fiber. Cirka 40 % av kons totala foderintag utgörs av fiber.