Melass utvinns i sockertillverkningen och är ett smakligt och energirikt fodermedel. Melass används som foderråvara och som enskilt foder vid utfodring av idisslare, häst och svin. Den förbättrar smaken och har dietisk verkan.

Melass är också ett bra bindemedel vid pellettering och binder dessutom damm. Melass används även som ensileringsmedel och som substrat vid bioteknisk produktion. Melass tillverkas under betkampanjen september – december. Tillverkning sker vid sockerfabriken i Örtofta, produkten finns tillgänglig hela året. Melass är flytande och brunsvart i färgen. Melass går bra att lagra och påverkas normalt inte av en längre tids förvaring så länge den inte späds ut. Melass leveras som bulk.

Hög smaklighet

Melass är det sockerfodermedel som har högst sockerinnehåll, 59 % av torrsubstansen eller 43 % av melassens våtvikt. Detta gör melassen extra smaklig.

Snabbt tillgänglig energi

För att vommens mikroorganismer snabbt och effektivt ska kunna komma igång efter ett utfodringstillfälle krävs omedelbar tillgång på lättnedbrytbara kolhydrater. Detta gäller speciellt när en stor del av fodret utgörs av mer långsamt nedbrytbar fiber i form av vallfoder. Därför har en moderat giva av melass i kombination med ensilage visat sig värdefull. Melassen verkar som en katalysator, så att nedbrytningen av ensilaget kommer igång snabbt och effektivt.

Förbättrar smakligheten på andra fodermedel

En ko som mjölkar mycket har ibland svårt att konsumera tillräckligt. Detta gäller alldeles speciellt när vallfodret inte är av det allra smakligaste slaget. Ett bra sätt att förebygga energiunderskott är då att blanda melass i fodret. Sockerinblandningen gör fodret smakligt och ökar därigenom foderintaget. Grovt grovfoder, höensilage och halm konsumeras i större utsträckning om melass utfodras samtidigt.

Melass stimulerar vomfloran

Melass används ofta som substrat, när man i industriella processer vill ha en maximal tillväxt av mikrober, till exempel vid tillverkning av bagerijäst. Därför är det inte så konstigt, att melass även har en stimulerande inverkan på vommens mikroorganismer. Dessa har sedan förmågan att bryta ner svårsmälta näringsämnen och medverka till djurens försörjning.

Viktig komponent vid fodertillverkning

Melass är en mycket uppskattad produkt vid tillverkning av kraftfoder i foderindustrin. Melassen används för att få en gynnsam pelletskvalitet. Även vid foderberedning av till exempel fullfoder på gården, används gärna melass just i syftet att få en god struktur på blandningen. Melassen binder inte bara fina partiklar och damm; konsistensen av fullfoderblandningen förbättras också och dessutom förhöjer melassen smaken på blandningen.

Lagring och hantering av melass

Melass finns i bulk. Allt fler köper melass i bulk, eftersom den är både billigare och lättare att hantera. Melass bör förvaras vid tillräckligt hög temperatur för att den ska hållas lättflytande. Alternativt kan behållaren värmas upp till ca 35 grader. Vid köp av melass är det viktigt att redan från början tänka på att tanken har tillräcklig volym för att räcka till en eventuell utökning av verksamheten.