Näringsdeklaration Betfor®

Näringsvärde, per kg foder
Näringsvärde, per kg foder Nötkreatur och Får Svin Hästar
Omsättbar energi, MJ 11,2 12 11,2
Smältbart råprotein, % - - 5,7
AAT, g 87 - -
PBV, g −48 - -
Näringsinnehåll, per kg foder
Näringsinnehåll, per kg foder
Vatten % 10
Råprotein % 9,7
Socker % 10,5
Mineraler
Mineraler
Fosfor, P % 0,8
Magnesium, Mg % 0,1
Kalium, K % 0,8
Övrigt
Övrigt
Råfett % 1,4
Volymvikt kg/m³
Volymvikt kg/m³
Snitsel 300
Pelletter 650
Fiberinnehåll (cirka), per kg foder
Fiberinnehåll (cirka), per kg foder
Pektin % 22
Hemicellulosa % 17
Cellulosa % 14
Lignin % 1