HP-Massa är hårdpressad betmassa med en tillsats av ca 4% melass. Torrsubstanshalten är ca 27%.

Näringsinnehåll per kg ts enligt "Fodermedelstabell för idisslare"
Näringsinnehåll per kg ts enligt "Fodermedelstabell för idisslare"
Omsättbar energi MJ 12,8
AAT g 100
PBV g −69
NDF g 338
Råprotein g 108
Kalcium, Ca g 8,8
Fosfor, P g 0,8
TS % 27
Teknisk data
Teknisk data
Densitet kg/m³ ca 800-900
Hård-Pack ton/meter 4,0-4,5